Ansvarleg rådmann sommaren 2022

Pål Martin Enstad Hansen Her er oversikt over ansvarleg rådmann og kontaktpersonar i samband med ferieavvikling sommar 2022.

Rådmann Rune Fromreide Sommer er tilgjengeleg sjølv om han har ferie veke 29 og 30. 

Veke 28: 
Stedfortreder for rådmannen er konstituert kommunalsjef Anita Skjeggestad Nord.

Kontaktinformasjon:
Rådmann Rune Fromreide Sommer, tlf. 926 91 632
Konstituert kommunalsjef Anita Skjeggestad Nord, tlf. 913 71 055