Barnehageplass for barnehageåret 2023/2024

Nytt barnehageår startar 21.08.2023. Søknadsfrist: 1.mars 2023.

Dette gjeld om du ønskjer å søkje om ny plass eller endring av opphaldet (for både å auke og redusere barnehageplassen) eller ønskjer å søkje barnet over til ein anna barnehage. Du gjer dette ved å logge inn i Visma Flyt Barnehage sin føresettportal og klikkar på “Søknad”.

Søknadsfrist: 1.mars 2023.

Barnehagar i Sør-Fron:

  • Harpefoss barnehage, 0 - 6 år
  • Liene barnehage, 0 - 6 år

Spørsmål kan rettast til:

  • Styrar Liv Randi Sundhagen, Harpefoss barnehage, 481 24 885.
  • Styrar Mette Gjefsen, Liene barnehage, 977 19 441.

Lenke til søknadsskjema - Innlogging for sor-fron: Foresattportal (visma.no)