Drop-in koronavaksinering januar 2022

Det gjennomføres drop-in vaksinering for alle over 18 år på Sør-Fron legekontor.

Koronavaksineringen foregår på Sør-Fron legekontor,

  • onsdag 05.01.2022, kl. 14:00 - 17:00
  • onsdag 12.01.2022, kl. 14.00 - 17.00
  • fredag 14.01.2022, kl. 12.00 - 18.00
  • onsdag 19.01.2022, kl. 14.00 - 17.00
  • onsdag 26.01.2022, kl. 14.00 - 17.00

Har du ikke fått koronavaksinen tidligere bør du ta turen og få din 1. dose. Det samme gjelder om du er klar for 2. dose og 3. dose.

Alle over 18 år kan nå få 3.dose. Husk at intervall fra 2.dose til 3.dose må være 20 uker.
For alle over 65 år er intervall satt til minst 5 måneder fra 2. dose.

Du kan lese mer om vaksinasjon i Sør-Fron kommune her.

Vaksineprogresjon og intervall 

Det er tre målsettinger som er kommunisert av regjeringen: 

  • At alle 65 år og eldre har fått tilbud om oppfriskingsdose før jul. 
  • At alle 45 år og eldre har fått et tilbud om en oppfriskingsdose før utgangen av uke 2 
  • At alle 18 år og eldre har fått et tilbud om oppfriskingsdose før utgangen av februar. 

Som varslet 19. desember har regjeringen besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd om oppfriskningsdoser også for gruppen 18 til 44 år. Dette er i tillegg til rådet om at alle i alderen 45 år og eldre bør ta oppfriskingsdose. Det betyr at du som er 18 år eller eldre kan tilbys en oppfriskningsdose med et intervall på 4,5 måneder (20 uker) mellom siste dose i grunnvaksineringen og oppfriskningsdosen. I vurderingen er det vektlagt at personer som har sykdommer eller helsetilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdom hvis en blir smittet med korona, bør vaksinere seg med en oppfriskningsdose. Dette inkluderer gravide. 

Du kan lese mer om dette på regjeringens nettsider.