Feieavgift blir momsfritt fra 01.01.2023

Skattemyndighetene har bestemt at fra 01.01.23 skal moms på feietilsyn/kontroll fjernes.

De som har mottatt faktura med feieavgifter med moms for 2023, vil få korrigert dette så snart det lar seg gjøre, og senest innen utgangen av året.

Ved evt. spørsmål, ta kontakt på tlf. 61 29 90 00