Foreldrekurs for deg med barn i alderen 6-12 år

Bufdir

Å være foreldre kan by på mange gleder, men også usikkerhet og bekymring. Mange foreldre opplever at det er krevende å være foreldre og at hverdagen blir strevsom. Som konsekvens av dette kan foreldre føle seg maktesløse og usikre.

Helsestasjonene i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu tilbyr kurs der du kan dele erfaringer, få råd og tips fra andre foreldre og veiledere.

Kurset tar utgangspunkt i de hverdagsutfordringene som deltagerne på kurset er opptatt av.

Frist for påmelding er 24. januar 2023.