Fugleinfluensa blant ville fugler

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i Norge. Mattilsynet anbefaler å være oppmerksom på døde fugler. 

Illustrasjon: Mattilsynet

Her kan du varsle Mattilsynet dersom du finner en død fugl og den er av følgende type:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • havsuler
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråkefugler)
  • småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)

 

Mattilsynet har laget en oversikt over vanlige spørsmål og svar på spørsmål om fugleinfluensa