Fungerende rådmann - sommeren 2021

Klikk for stort bilde Anne Erdal Kristiansen Rådmannsansvaret er for sommeren fordelt mellom rådmannen og de to kommunalsjefene.

Rådmannsansvaret er fordelt som følger:

Fungerende rådmann
Navn Mobil Tidsrom
Kommunalsjef Irene Hagen 900 10 913 21.juni - 4.juli
Rådmann Rune F. Sommer 926 91 632 5.juli - 8.august
Kommunalsjef Anne Holsbrekken 900 96 247 9.august - 22.august