Husk båndtvangen!

Klikk for stort bildeSør-Fron og Ringebu kommuner innførte i 2006/2007 ny forskrift om båndtvang for hund. Ordinær båndtvangperiode er 1. april – 20. august. Kommunestyre vedtok 19.12.2006 i Sør-Fron og 22.02.2007 i Ringebu med hjemmel i Hundeloven, forskrift om båndtvang for hund.  Båndtvangsperioden ble da utvidet t.o.m. 15. oktober i de områdene der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.

Den utvida båndtvangen gjeld ikke jakthunder, gjeterhunder, tjenestehunder, ettersøkshunder og hunder i organisert trening. Utenom båndtvangstiden kan hunden være løs, men det kreves at eier/bruker har kontroll over hunden og kan gripe inn raskt dersom det er nødvendig.

Hele forskriften finner du her:
Sør-Fron: https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2006-12-19-1686
Ringebu: https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2007-02-22-282


Innenfor Rondane nasjonalpark er det iht. verneforskriften båndtvang fra og med 1. mars.