Informasjon om eiendomsskatt

Vinter - Klikk for stort bilde Eiendomsskatt blir fakturert sammen med øvrige kommunale avgifter fordelt på tre terminer med forfall 1.mars, 1.juli og 1.november.

Alle vil få tilsendt egen skatteseddel, og skattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 29.02.2020 til 12.04.2020. Skattelistene ligger tilgjenglig da tilgjengelig på denne siden og under kunngjøringer.

Regjeringen har vedtatt å redusere eiendomsskattetakstene på bolig- og fritidseiendommer med 30% fra 01.01.2020. Taksten danner grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020. Sør-Fron kommunestyre vedtok i  møte 17.12.2019  en uforandret skattesats for bolig- og fritidseiendommer på 3,8‰,  samtidig ble det vedtatt å fjerne bunnfradraget på kr 200.000,- pr. boenhet.  For 2020 er skattesatsen for næringseiendommer 7‰.

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til eigedomsskattelova (PDF, 12 MB)

Vil du klage?

Dersom du mener at taksten på eiendommen din er feil, har du klagerett etter Eigedomsskattelovas §19 «Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år».

En eventuell klage må være skriftlig og sendes eiendomsskattekontoret i kommunen innen 12.april 2020.  Vær tydelig på hva du klager på, og hva du grunngir klagen med.

E-post til: postmottak@sor-fron.kommune.no

Publisert av Helene Amblie Solerød. Sist endret 24.09.2020 12.11
Fant du det du lette etter?