Innfører innkjøps- og ansettelsesstopp

Rune Fromreide Sommer.jpeg - Klikk for stort bilde På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i inneværende år, har rådmannen besluttet å innføre innkjøps- og ansettelsesstopp i Sør-Fron kommune med umiddelbar virkning. 

Rune Fromreide Sommer.jpeg - Klikk for stort bilde Alle ansatte ble informert om avgjørelsen onsdag 02.09.2020.

Formannskapet i Sør-Fron ble orientert om avgjørelsen under sitt møte 27.08.2020. Kommunestyret og de tillitsvalgte blir informert denne uka. 

- Budsjettsituasjonen for Sør-Fron kommune i inneværende år er svært krevende. Manglende statlig kompensasjon for utgifter i forbindelse med covid-19-pandemien, svikt i skatteinntekter som en direkte følge av pandemien samt svikt i inntekter fra salg av konsesjonskraft ,gir store utfordringer for videre drift i 2020, sier rådmann Rune Fromreide Sommer. 

- Vi gjorde alle en formidabel innsats sammen for å innfri kravet til et budsjett i balanse for 2020, men eksterne faktorer og den spesielle situasjonen vi står i, gjør at vi må justere kursen, legger rådmannen til. 

Rådmannen har med dette som utgangspunkt, sett seg nødt til å iverksette følgende tiltak:

  • Sør-Fron kommune innfører innkjøpsstopp, ansettelsesstopp og vikarkontroll med umiddelbar virkning. Vikarbruk skal begrenses til et minimum men skal ikke få konsekvenser for aktiviteter knyttet til liv og helse.
  • Innkjøpsstopp gjelder i hovedsak for alle innkjøp av varer og tjenester som ikke er strengt påkrevd og da vurdert opp mot å få lovpålagt drift gjennomført. Ansvarlig anvisende myndighet er den som skal godkjenne anskaffelsen/leveransen.
  • Stillinger skal i størst mulig grad holdes vakant.
  • Nyansettelser skal som tidligere vurderes strengt og av rådmannen. Dette vurderes opp mot å få lovpålagt drift forsvarlig gjennomført. Lønnsmidler binder opp store deler av utgiftene til kommunen og det er derfor nødvendig å kritisk vurdere behovet.
  • Reise- og kursvirksomhet skal innskjerpes og i hovedsak stoppes for det som ikke alt er bestilt. Ansvarlig anvisende myndighet er den som skal vurdere eventuell gjennomføring av reiser og kurs og legge det frem for tjenesteleder for godkjenning.
  • Innsparingene berører også bruk av kommunens administrative kjøretøyer som skal begrenses til et minimum.
  • Det skal fokuseres på å få inn inntekter til Sør-Fron kommune. Restanser og potensielle inntekter skal ha særlig oppmerksomhet fra ansvarlig leder.
  • Gjennomførings – og fremdriftsplanen for investeringsprosjektene skal vurderes på ny og om mulig følges tettere opp med tanke på tid, kost og ytelse.

Rådmannen ber tjenestelederne om straks å iverksette tiltakene nevnt ovenfor.

- Det forventes at alle bidrar, avslutter rådmannen.

Publisert av Bjørn Kjellson Sletten. Sist endret 02.09.2020 15.08
Fant du det du lette etter?