Involveringsmøte om skulestruktur i Sør-Fron

Sør-Fron kommune inviterer til digitalt involveringsmøte om framtidig skulestruktur onsdag 19. mai kl 19:00-20:30. 

Deltakarar:

Ole Tvete Muriteigen, ordførar
Rune Fromreide Sommer, rådmann
Gunn Mona Dokken, økonomisjef
Eivind Lund, rektor på Sør-Fron ungdomsskule

Høyring i saka ligg no ute på heimesidene til kommunen.


Her finn du alt om skulestruktursaka. 

Administrasjonen ønskjer å gi informasjon og svare på spørsmål slik at interesserte kan få eit betre grunnlag for å skrive høyringssvar. 

Det understrekast at høyringssvara må sendast skriftleg til postmottak@sor-fron.kommune.no

Høyringsfrist: 1. juni 2021

Sendinga ser du her, på YouTube-kanalen til kommunen, eller på Facebooksida vår:

 

Vi oppmodar alle som ser på til å sende inn spørsmål undervegs i sendinga. Dette gjer du anten ved å kommentere i chat på Facebook og YouTube, eller ved å sende e-post til brit.synnove.berge@sor-fron.kommune.no.