Kulturprisen for Sør-Fron 2022

Sør-Fron kommune har sidan 1986 delt ut Sør-Fron kommune sin kulturpris. Prisen blir delt ut annankvart år, og skal vera ein gåvesjekk og ei minnegåve. 

Kulturprisen for Sør-Fron kan delast ut til enkeltpersonar, grupper eller institusjonar som har gjort stor innsats på kulturområdet.

Her kan du sjå kven som har mottatt prisen tidlegare: Kulturprisvinnarar i Sør-Fron (PDF, 605 kB)

Grunngjeve forslag på kandidatar kan sendast til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no.

Du kan også bruke elektronisk skjema "Forslag på kandidat til kulturprisen 2022

Frist: 15. oktober 2022.

Her kan du lese meir om kulturprisen