Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2021

Klikk for stort bildeI regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 er det satt av 350 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter og alternative mestringsarenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Nytt for 2021

Det kan søkes om midler til utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.

Det kan også søkes om midler for koordinering av samarbeidet mellom tjenester.

Målgruppe

Barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, samt deres familier når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Hvor søker jeg

Alle søknader sendes direkte til Bufdir:

Gå til søknadsportalen.

Regelverk og veileder

Det er svært viktig at søkere setter seg godt inn i regelverk og veileder.

All informasjon om søknadskriterier, søknadsskjema og mer informasjon finner du her (Bufdir).
 

Søknadsfrist: 04.12.2020

Kontaktperson Sør-Fron kommune:

Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder
eli.oda.segelstad@sor-fron.kommune.no
947 86 474/61 29 92 62