Ny krisepakke for frivilligheita

Firvillig-samfunnsoppdrag-750x456.png - Klikk for stort bilde Ei ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.

Firvillig-samfunnsoppdrag-750x456.png - Klikk for stort bilde Krisepakke 2 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.

Søkarane må vere registrerte i Frivilligregisteret.
 
Søknadsfristen er 15. september.
 

Det kan søkjast om:

  • Tapte inntekter frå arrangement som skulle vore arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter frå loppemarked eller kioskinntekter).
  • Arrangement vil seie tidsavgrensa aktivitetar som er opne for alle medlemmene, besøkande, publikum og andre deltakarar i målgruppa.
  • Tapte billettinntekter frå anna spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoar eller idrettsanlegg).
  • Anna spesifisert aktivitet vil seie tilbod i regi av frivillige verksemder som skulle vore opne for besøkande i den gjeldande perioden.
  • Tapte utleigeinntekter i perioden (utleige av bygningar, anlegg, hytter, båtar og andre rom og lokale).
  • Tapte inntekter som følgje av at organisasjonen har mista oppdrag i tilknyting til eit arrangement eller anna spesifisert aktivitet.
 
Publisert av Bjørn Kjellson Sletten. Sist endret 11.08.2020 09.14
Fant du det du lette etter?