Nye takster på eiendommer i Sør-Fron

Oversiktsbilde Gålå.jpg - Klikk for stort bilde Sigrid Øverli Kjorstad Sør-Fron kommune har gjennomført retaksering av eiendommer i kommunen. Takstene har stått i 10 år, og det er nye takster fra og med 01.01.2019.

Oversiktsbilde Gålå.jpg - Klikk for stort bilde Sigrid Øverli Kjorstad De nye takstene vil medføre en økning i skatten for alle.

For deg som eier vil det bety at det er satt en ny takst, som gjenspeiler forventet omsetningsverdi/salgsverdi på din eiendom per 01.01.2019.

Som nevnt har takstene stått uendret i ti år, og det er Eigedomsskattelova § 8 A-3 som regulerer adgang til retaksering. Her heter det at "Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år".

 

Dette sier loven om taksten

«Eigedomskattelova § 8 A-2. Verdet

  1. Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Kommunestyret bestemmer årlig i forbindelse med budsjettprosessen skattepromille og eventuelt bunnfradrag. Den generelle skattesatsen er for 2019:  7 ‰, med unntak av bolig- og fritidseiendommer der skattesatsen er satt til 5,9 ‰,  og med et bunnfradrag på kr 200.000 for hver boenhet.

Eksempel:

Tenkt omsetningsverdi for:

Bolig- og fritidseiendom på kr 1.000.000,-

Indre faktor* 0,8 x

Ytre faktor*=1,0 x

Sonefaktor* =1,0

= 800.000 i takst

- bunnfradrag 200.000

600.000,-  x  5,90 ‰= 3540,- i skatt

*Indre faktor= vurdering ut i fra alder og tilstand

*Ytre faktor =Forhold rundt og på eiendommen, eks innlagt vann og avløp.

*Sonefaktor = Beliggenhet i kommunen

Hjemmelshavere har fått tilsendt faktaark med takst og utregning av skatten på eiendommen. Skattelista ble lagt ut til offentlig ettersyn 28.februar 2019.

 

Kontaktinformasjon

Er det noe du lurer på, kan du ta kontakt med kommunen.  Har du spørsmål til takseringsprosessen, om hvordan vi har kommet fram til eiendomsskattetaksten din, kan du kontakte oss på følgende måter:

  • Sør-Fron kommune, Eiendomsskattekontoret, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.
  • E-post: postmottak@sor-fron.kommune.no
  • Tlf. 61 29 90 00 Servicekontoret i Sør-Fron kommune, som har åpningstid 09:00 – 14:00

Husk å oppgi:

Navn på eiendommen (gnr/bnr/fnr), adresse og/eller navn på hjemmelshaver/eier, samt opplysninger om hvordan vi kommer i kontakt med deg. F.eks:  e-post adresse og mobiltelefonnummer.

 

Klage

Klage på fastsatt takst kan fremmes hvert år dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Eventuelle klager må sendes skriftlig og grunngitt til kommunen innen  12. april 2019 til:

Sør-Fron kommune
Eiendomsskatt
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

E-post-adresse: postmottak@sor-fron.kommune.no

 

Lister

 

Mer informasjon

Publisert av Bjørn Kjellson Sletten. Sist endret 08.03.2019 10.56
Fant du det du lette etter?