Nytt tilsettingsreglement i Sør-Fron kommune

Sør-Fron_Logo_Slagord.png - Klikk for stort bilde

Kommunestyret vedtok 23.04.2018 i K-sak 35/18 nytt tilsettingsreglement med virkning fra 01.05.2018.

 

Viktige endringer:

 • Kommunens tilsettingsutvalg er nedlagt. Kommunestyret har delegert tilsettingsmyndigheten til rådmannen, jf. kommuneloven §§ 6 og 23.
 • Rådmann og kommunalsjef for personal og organisasjon har en generell adgang til å tilsette midlertidig (innenfor rammene av lov og forskrift).
 • Midlertidige tilsettinger (innenfor rammene av lov og forskrift) for en total periode på inntil 12 måneder kan gjøres av
  • kommunalsjef for levekår
  • tjenesteledere i Sør-Fron kommune
  • ledere for interkommunale selskaper hvor Sør-Fron kommune har arbeidsgiveransvar
  • personalrådgiver.
 • Tillitsvalgte skal delta i intervjuprosessen, både i utvelgelse, intervju og oppsummering.
 • Høringsrunde til tillitsvalgte for administrasjonens foreløpige tilsettingsforslag er avviklet.
 • Rådmannen fatter vedtak om tilsetting.

Her kan du lese det nye reglementet i sin helhet (PDF, 410 kB)

Spørsmål om reglementet kan rettes til kommunalsjef Anne Holsbrekken, tlf. 61 29 90 32.

Publisert av Helene Amblie Solerød. Sist endret 14.06.2018 10.17
Fant du det du lette etter?