Nytt tilsettingsreglement i Sør-Fron kommune

Kommunestyret vedtok 23.04.2018 i K-sak 35/18 nytt tilsettingsreglement med virkning fra 01.05.2018.

 

Viktige endringer:

 • Kommunens tilsettingsutvalg er nedlagt. Kommunestyret har delegert tilsettingsmyndigheten til rådmannen, jf. kommuneloven §§ 6 og 23.
 • Rådmann og kommunalsjef for personal og organisasjon har en generell adgang til å tilsette midlertidig (innenfor rammene av lov og forskrift).
 • Midlertidige tilsettinger (innenfor rammene av lov og forskrift) for en total periode på inntil 12 måneder kan gjøres av
  • kommunalsjef for levekår
  • tjenesteledere i Sør-Fron kommune
  • ledere for interkommunale selskaper hvor Sør-Fron kommune har arbeidsgiveransvar
  • personalrådgiver.
 • Tillitsvalgte skal delta i intervjuprosessen, både i utvelgelse, intervju og oppsummering.
 • Høringsrunde til tillitsvalgte for administrasjonens foreløpige tilsettingsforslag er avviklet.
 • Rådmannen fatter vedtak om tilsetting.

Her kan du lese det nye reglementet i sin helhet (PDF, 410 kB)

Spørsmål om reglementet kan rettes til kommunalsjef Anne Holsbrekken, tlf. 61 29 90 32.