Offentlig ettersyn av driftsbudsjett, økonomiplan, investeringsbudsjett og kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer

Formannskapets innstilling til driftsbudsjett 2022, økonomiplan drift 2022-2025, investeringsbudsjett 2022-2025 og kommunale avgifter, betalingssatser, gebyr og lignende er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 6. desember 2021. 


Spørsmål kan rettes til økonomisjef Gunn Mona Dokken tlf. 61 29 90 42.

Uttalelser sendes til: Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron eller e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no og må være mottatt innen 6. desember 2021 kl. 09:00.  

Budsjettsakene ble behandlet i formannskapet 18. november 2021.