Ombygging Frya Renseanlegg

Klikk for stort bildeFrya Renseanlegg er et interkommunalt renseanlegg for avløpsvann, eid av kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Sør-Fron kommune har driftsansvaret for anlegget.  Anlegget ble etablert i 1990 for å rense avløpsvannet fra Frya-området inkl. Tine meieriet og fra Venabygdsfjellet.

Klikk for stort bildeI år 2000 ble 2. byggetrinn gjennomført, for å kunne rense alt avløpsvann fra Sør-Fron kommune og deler av avløpet fra Vinstra Renseanlegg. Via Vinstra Renseanlegg går også alt avløpet fra Fefor og Gålå, før det pumpes videre gjennom Sør-Fron til Frya.                                                                             

Nå i 2020 er 3. byggetrinn under utførelse, for å kunne motta alt avløpsvann fra Vinstra Renseanlegg og i fremtiden også Ringebu Renseanlegg. Ombyggingen utføres av totalentreprenør Krüger Kaldnes AS fra Sandefjord.

I og med at det er 30 år siden anlegget ble etablert, er det også stort behov for å utføre en del arbeidsmiljøtiltak.

Da det byttes til en renseteknologi som er mer areal-/volumeffektiv enn dagens løsning, er det ikke behov for å utvide bygningsmassen.

Frya Renseanlegg er bevisst på sitt miljøansvar, og tilstreber å opprettholde full renseeffekt under hele ombyggingsperioden.

Anlegget skal etter planen stå ferdig ombygd og klart til drift siste halvår 2021, og skal da være rustet til å ta hånd om avløpsvannet fra midt-dalen i overskuelig fremtid.

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde