Oppfordring til hundeeiere

Vær en ansvarlig hundeeier – til glede for viltet, hunden og deg selv!

Konrad Skåravik Bryhn

Det er ikke unormale snømengder i Sør-Fron i vinter, men snøen gjør det likevel utfordrende for enkelte av våre viltarter. Rådyret er eksempel på en viltart som er dårlig tilpasset mye snø, og som har behov for å spare energi for å holde seg i live gjennom vinteren.    

Sør-Fron kommune vil derfor minne alle hundeeiere på, at de uavhengig av båndtvangbestemmelser, er pliktet til å følge hundelovens bestemmelser:

  • Hundeholderen skal forebygge og vise aktsomhet for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, dyr, miljø eller andre interesser (§ 3).
  • Utenom båndtvangstider kan hunder bare være løse under tilsyn og kontroll som i størst mulig grad forebygger og forhindrer skader på eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom. Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt (§ 4).

Enkelt forklart betyr det at hunden skal holdes i bånd dersom den ikke lar seg kontrollere. Brudd på hundelovens bestemmelser kan medføre straffeansvar.

Vær en ansvarlig hundeeier – til glede for viltet, hunden og deg selv!