Sør-Fron kommune tilbyr vaksine mot sesonginfluensa til risikogrupper og målgrupper

Det blir vaksinering ved Sør-Fron legesenter onsdag 19.10. og torsdag 20.10.22.  Vennligst ring 61 29 91 00 for avtale.   

De som allerede har time ved Sør-Fron legesenter i oktober/november får tilbud om vaksine da. 

Det koster totalt kr 250,- for å få satt influensavaksinen, også for de som har frikort. Det er heller ikke anledning å få dekket transport til vaksinering. 

Det er anledning til å få satt Pneumokokkvaksine samtidig. Den settes vanligvis hvert 10. år. I år koster den kr 300,-. 

Årets sesonginfluensavaksine anbefales de samme risikogruppene og målgruppene som forrige sesong. 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Alle fra fylte 65 år 
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år 
 • Barn og voksne med: 
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), 
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), 
  • diabetes type 1 og 2 
  • leversvikt eller nyresvikt 
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted) 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

Vaksinen lærer kroppen å forsvare seg mot influensaviruset. Vaksinen gis som én dose med sprøyte. Det tar 1-2 uker før vaksinen begynner å virke.  Mange får litt vondt på stikkstedet og det kan bli litt rødt og hovent. Enkelte får feber, vondt i musklene eller føler seg litt syke. Dette forsvinner av seg selv etter 1-2 dager.