Spørreundersøkelse - Den smarte, grønne dalen

Gudbrandsdalen 2030 er et langsiktig samarbeid der de 12 kommunene i Gudbrandsdalen skal ta Gudbrandsdalen inn i en bærekraftig framtid. Nå trenger vi drahjelp fra bedriftene i Sør-Fron.

Gjennom avtalen om en bærekraftig dal, som ble vedtatt under Gudbrandsdalstinget i oktober 2021, har kommunene forpliktet seg til grønn omstilling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Vi er nå i gang med å lage en handlingsplan for grønn omstilling, og vi trenger alle med på laget for å lykkes. Vi håper derfor du vil ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen på vegne av din bedrift innen onsdag 28.9:

Gå til spørreundersøkelsen

Hvis du har spørsmål til undersøkelsen eller til prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Arne Furumo (90181442 / arne@skappa.no)

For de av dere som ikke allerede er godt kjent med prosjektet, kan dere ta en kikk på den nyopprettede nettsiden til prosjektet for mer informasjon.