Støtteordning for lokale arrangementer 2019

Regionrådet.jpg - Klikk for stort bilde

15. oktober det frist for å søke støtte til lokale arrangementer høsten 2019

 

Bakgrunn

Arrangement er satsingsområde for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.
Arrangement er en viktig del av de etablerte kultur-, idretts- og næringsaktivitetene som skaper engasjement og tilhørighet, identitet og stolthet. Arrangement kan bidra til å øke regionens attraktivitet og positive omdømme og til ringvirkninger i form av økt lønnsomhet for det lokale næringslivet. Regionrådet etablerte for første gang i 2012 en ordning for arrangementsstøtte der arrangementer av regional betydning med forankring i midtdalskommunene kunne søke om støtte til utvikling av eksisterende eller nye arrangement. Siden den gang har det årlig vært bevilget arrangementsstøtte og Regionrådet gjennomfører også i 2019 ordningen.
Det ble for 2019 avsatt totalt kr. 350.000 som skal fordeles vår og høst.
Det ble våren 2019 bevilget kr. 190.000 fordelt på 5 arrangører, de resterende 160.000 vil bli bevilget nå i høst dersom det kommer inn gode søknader som oppfyller kriteriene.
 

Formål:                                                                           

Er å motivere og gi mulighet for realisering av nye arrangementer eller nye aktiviteter under allerede eksisterende festivaler og arrangement.                                           

Søknadskriterier og forutsetninger

 • Bare arrangementer med forankring i Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommune er støtteberettiget.
 • Både idretts- og kulturarrangement kan støttes.
 • Får å være støtteberettiget skal arrangementet minimum være et regionalt arrangement både for deltagere og publikum.
 • Midlene er utviklingsmidler og skal forbeholdes nye arrangementer og eller nye aktiviteter i forbindelse med eksisterende arrangement.
 • Midlene kan ikke brukes til drift eller fysiske investeringer.
 • For å være støtteberettiget bør det kunne vises til ringvirkninger for nærmiljøet og omdømmebygging og langsiktige resultater utover det enkelte arrangement (gjentagelse, spinoffarrangementer, rekruttering, kompetansebygging etc).
 • Arrangementer som blir lagt til skulder- og lavsesonger vil bli prioritert.
 • For arrangementer som mottar støtte, skal det inngås en avtale som regulerer synliggjøring og rett til profilering av regionen i forbindelse med arrangementet.
 • Arrangementer som mottar støtte må akseptere innsyn i arrangementsarbeidet. I etterkant av arrangementet skal det utarbeides en evalueringsrapport med regnskap.
 • Det forventes at mottakere av arrangementsstøtte stiller opp der regionrådet mener det er formålstjenlig med felles profilering av regionen og arrangementene.

 

Søknadsfrister: (det vil være vanskelig å få støtte til arrangement utenom disse fristene)
 •  15. mars 2019
 • 15. oktober 2019.

 

Søknadsbehandling:

Innkomne søknader vil bli gjennomgått og vurdert av administrasjonen i Regionrådet.

Innstilling legges deretter frem for politisk behandling i Regionrådet som tar endelig avgjørelse.

 

Søknadsskjema:

Søknad om støtte skal skrives på eget søknadsskjema som du finner her.

Ferdig utfylt skjema sendes til irene.teige.killi@nord-fron.kommune.no

Ansvarlig Informasjonsskriv fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. Sist endret 10.10.2019 11.03
Fant du det du lette etter?