Støtteordning for lokale arrangementer høsten 2018

Regionrådet.jpg - Klikk for stort bilde

15. oktober det frist for å søke støtte til lokale arrangementer våren 2018.

 

Arrangement er satsingsområde for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.

Arrangement er en viktig del av de etablerte kultur-, idretts- og næringsaktivitetene som skaper engasjement og tilhørighet, identitet og stolthet. Arrangement kan bidra til å øke regionens attraktivitet og positive omdømme og til ringvirkninger i form av økt lønnsomhet for det lokale næringslivet. 

Regionrådet etablerte for første gang i 2012 en ordning for arrangementsstøtte der arrangementer av regional betydning med forankring i midtdalskommunene kunne søke om støtte til utvikling av eksisterende eller nye arrangement. Siden den gang har det årlig vært bevilget arrangementsstøtte og Regionrådet gjennomfører også i 2018 ordningen. Det ble for 2018 avsatt kr. 300.000, av denne summen gjenstår det nå  kr. 145.000 til fordeling i høst.

Formål:                                                                           

Er å motivere og gi mulighet for realisering av nye arrangementer eller nye aktiviteter under allerede eksisterende festivaler og arrangement.                                           

Søknadskriterier og forutsetninger

  • Bare arrangementer med forankring i Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommune er støtteberettiget.
  • Både idretts- og kulturarrangement kan støttes.
  • Får å være støtteberettiget skal arrangementet minimum være et regionalt arrangement både for deltagere og publikum.
  • Midlene er utviklingsmidler og skal forbeholdes nye arrangementer og eller nye aktiviteter i forbindelse med eksisterende arrangement.
  • Midlene kan ikke brukes til drift eller fysiske investeringer.
  • For å være støtteberettiget bør det kunne vises til ringvirkninger for nærmiljøet og omdømmebygging og langsiktige resultater utover det enkelte arrangement (gjentagelse, spinoffarrangementer, rekruttering, kompetansebygging etc).
  • Arrangementer som blir lagt til skulder- og lavsesonger vil bli prioritert.
  • For arrangementer som mottar støtte, skal det inngås en avtale som regulerer synliggjøring og rett til profilering av regionen i forbindelse med arrangementet.
  • Arrangementer som mottar støtte må akseptere innsyn i arrangementsarbeidet. I etterkant av arrangementet skal det utarbeides en evalueringsrapport med regnskap.
  • Det forventes at mottakere av arrangementsstøtte stiller opp der regionrådet mener det er formålstjenlig med felles profilering av regionen og arrangementene.

 

Søknadsfrist vår 2018:

15. oktober 2018.

 

Søknadsbehandling:

Innkomne søknader vil bli gjennomgått og vurdert av administrasjonen i Regionrådet.

Innstilling legges deretter frem for politisk behandling i Regionrådet som tar endelig avgjørelse.

 

Søknadsskjema:

Søknad om støtte skal skrives på eget søknadsskjema som du finner her.

Ferdig utfylt skjema sendes til irene.teige.killi@nord-fron.kommune.no

Ansvarlig Informasjonsskriv fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. Sist endret 28.09.2018 11:04
Fant du det du lette etter?