Tekniske utfordringer

Sør-Fron kommune opplever problemer med enkelte av våre tekniske systemer. Det jobbes med å løse utfordringene.