Tiden er inne nå – influensavaksine er viktigere enn noen gang

Influensasesongen er varslet å være rett rundt hjørnet og kunne bli en hard variant dette året hvor smittevern har stått i fokus. 

Helsepersonell har et særlig ansvar for å sørge for at de ikke påfører pasienter smitte og alvorlig sykdom og de skal ha vektige grunner for ikke å vaksinere seg. Det samme gjelder husstandsmedlemmer til personer med nedsatt immunforsvar og pårørende som jevnlig besøker sine eldre i omsorgsbolig og på sykehjem. Vi vil på det sterkeste anbefale risikogrupper, helsepersonell og pårørende til eldre og syke om å vaksinere seg. HUSK: Et lite stikk beskytter langt flere enn en selv og en uskyldig influensa for en, kan være svært alvorlig og katastrofal for en annen.

Sesonginfluensa er i all hovedsak ufarlig for friske personer, men kan være alvorlig, og i verste fall dødelig, for mer sårbare personer. På bakgrunn av dette har Folkehelseinstituttet definert målgrupper med økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, såkalte risikogrupper, slik som eldre (fra og med fylte 65 år), beboere i omsorgsbolig og sykehjem, gravide og kronisk syke (diabetes, KOLS, hjerte-karsykdom, nedsatt immunforsvar o.l.). I tillegg til disse anbefales også influensavaksine til helsepersonell som har pasientkontakt og husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar.

Om lag 1,5 millioner mennesker i Norge (30 %) tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. I gjennomsnitt dør 900 personer årlig i Norge som en følge av sykdommen og influensa forårsaker rundt 6000 sykehusinnleggelser hver eneste vinter. En større vaksinasjonsgrad kunne reddet mange av disse og gitt bedre kapasitet på sykehusene og intensivavdelingene våre. I tillegg til vaksinering, har den pågående pandemien vist oss hvor effektive generelle smitteverntiltak er, og antallet infeksjoner og bruken av antibiotika gikk ned med henholdsvis 70 % og 30 % med en gang vi begynte å vaske hender regelmessig og holde god avstand i fjor vår.

Som kommunelege og overordnet ledelse innen helse og omsorg i kommunene ønsker vi å bane vei for andre som kanskje har vært i tvil om å la seg vaksinere. Vi oppfordrer på det sterkeste at alle ovennevnte grupper nå raskt bruker anledningen til å vaksinere seg.