Totalforbudet mot åpen ild er oppheva

brannvesen logo.jpg - Klikk for stort bilde  Men brannvesenet oppfordrer alle til å fortsatt utvise forsiktighet. 

brannvesen logo.jpg - Klikk for stort bilde Midt-Gudbrandsdal brannvesen opplyser følgende mandag 6. august:

Totalforbud mot åpen ild i kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord Fron gikk ut på fredag 03.08 kl 24:00. Skogbrannindeksen tilsier at vi er tilbake til en tilnærmet normalsituasjon.

Vi er derfor tilbake til brannlovens alminnelige regler gjennom forskrift om brannforebygging §3:

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder

«Tillatelse fra kommunen» som det står i forskriftsteksten betyr her brannvesenet.

Brenning meldes til brannvesenet på tlf 97588395

 

Publisert av Bjørn Kjellson Sletten. Sist endret 06.08.2018 15:03
Fant du det du lette etter?