Utlånet aukar - og planen er klar!

Henriette og Marit.jpg - Klikk for stort bilde Sør-Fron bibliotek kan vise til ei kraftig auke i utlån av bøker det siste året. Og nå er bibliotekplanen for 2018-2022 vedtatt av kommunestyret. 

Bibliotekar Henriette Haugli og biblioteksjef Marit Kamp Lie tek i mot stadig fleire lånarar på biblioteket på kommunehuset.  - Klikk for stort bildeBibliotekar Henriette Haugli og biblioteksjef Marit Kamp Lie tek i mot stadig fleire lånarar på biblioteket på kommunehuset. Bjørn Sletten Den siste tida har det vore fokus på bibliotektenestene i Gudbrandsdalen i regionale media. Sør-Fron kjem langt ned på statistikken når det gjeld opningstid og talet på tilsette - men det betyr ikkje at utlånet går ned.

- I 2017 gjekk utlånet opp med ca 1000 utlån på vaksenbøker og 1000 utlån på barne- og ungdomsbøker, så det er vi veldig godt nøgd med, fortel biblioteksjef Marit Kamp Lie. 

Ny e-bok-app

På utlåna av e-bøker låg biblioteket på 3. plass når det gjaldt utlån til barn og unge i heile Oppland i 2016. I 2017 ligg vi og høgt med 872 utlån (7. plass). I februar 2018 fekk biblioteket på plass ei enda betre mobilløysing, som gjer det enda enklare for brukarane å låne bøker. 

Her er biblioteket sine heimesider!

Sør-Fron bibliotek satsar aller mest på barn og unge, og har ei stor barne- og ungdomsavdeling med spennande lesekrokar, og svært godt utval av litteratur.

- Men barna er lettast å nå på skulen. Derfor satsa vi tungt på skulebibliotek i året som gjekk. Vi var på besøk annakvar veke på Harpefoss skule og Midtbygda skule. Dette for å bistå i samlingsutviklinga på skulen og bistå med veiledning og utlån til elevane dei dagane vi var der, fortel Lie.

Ny bibliotekplan

I kommunestyremøtet 20. februar vedtok politikarane i Sør-Fron ny bibliotekplan for åra 2018-2022. Planen fortel om kva som er satsingane framover, mellom anna auka digitalisering, lokale historiske utstillingar, ombygging og betre tilrettelegging i biblioteklokala og moglegheitene for såkalla meiropent bibliotek.  

Biblioteket har nå også fleire spennande prosjekt på gang, mellom anna knytt til digitalisering. 

I lov om folkebibliotek går det klart fram at biblioteket skal vera ein møteplass i lokalsamfunnet. Også her har vi gode velfungerande tiltak.

- «Strikkekafeen», som er eit samarbeid med sanitetsforeininga, har vorte fast kvar måndag kl 19-21 og er ein kjempesuksess. Det møter opp 15-20 stk kvar gong, fortel ein fornøgd biblioteksjef Marit Kamp Lie. 

Du kan og følgje biblioteket på Facebook.

Publisert av Bjørn Kjellson Sletten. Sist endret 05.03.2018 10.14
Fant du det du lette etter?