Valgoppgjøret i Sør-Fron er ferdig

Sør-Fron valgstyre godkjente i møte 12.09.2023 protokollene for kommunestyrevalget i Sør-Fron og for fylkestingsvalget i Sør-Fron.

Protokollene blir etter hvert tilgjengelige på valgresultat.no sammen med protokollene fra alle landets kommuner.

Sør-Fron - signert møtebok - fylkestingsvalget 2023 (PDF, 5 MB)

Sør-Fron - signert møtebok - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 8 MB)