Verdensdagen for psykisk helse

I dag er Verdensdag for psykisk helse.
Årets tema er livet under og etter pandemi. #Følgopp

 

Hvorfor markerer vi Verdensdagen for psykisk helse? 

Sør-Fron kommune ønsker å ha et samfunn der det er mindre skam og tabu rundt psykiske utfordringer, gjennom å skape et mer inkluderende nærmiljø hvor det er lettere å snakke med andre.
Gjennom et rausere samfunn styrkes den psykiske folkehelsen og den enkelte sin psykiske helse.

#verdensdagen psykiskhelse #følgopp

Kontaktinformasjon psykisk helse

Kontaktinformasjon psykisk helse
Funksjon Telefon Mobil
Kari Gryttingslien Fagkoordinator i psykisk helse 61 29 92 25 48 00 14 60
Heidi Skipperstøen Spesialsykepleier 61 29 92 76 48 00 14 62
Bodil Moen Ruststuen Spesialsykepleier 61 29 92 63 94 87 16 45