Begrensa besøksadgang på omsorgssenteret

Klikk for stort bildeSøndag 3.januar kom regjeringen med nye nasjonale smittevernstiltak. Som følge av dette er det noen endringer i de lokale tiltakene.

Se nasjonale retningslinjer

Besøk til Sørheim omsorgssenter

Mandag 4.januar gikk kommunen ut med informasjon om at Sørheim omsorgssenter blir stengt for besøk fra og med 4. januar til 18.januar, etter anbefaling fra FHI.

Kommuneoverlegen har etter dette igjen vært i kontakt med FHI om besøk til beboere på Sørheim omsorgssenter.

FHI mener nå at det er greit at sykehjemsbeboere anses som aleneboende, og derfor kan få besøk av 1-2 faste personer/personer fra en fast husstand i denne aktuelle to-ukers perioden. Dette gjelder f.o.m. 5. januar. Retningslinjer for besøk gjelder fortsatt (PDF, 422 kB), og besøk avtales i forkant med den enkelte avdeling som før.

Det er også unntak fra disse begrensningene for personer i livets sluttfase. Her er det tillatt at maks 5 personer kan møtes. I tillegg vil romstørrelsen legge begrensning ettersom det skal være avstand på en meter.