Renovering av vannledning i Lia

Klikk for stort bildeSør-Fron kommune jobber for tiden med utskifting av gamle vannrør av asbestsement fra 1966 på en strekning på ca. 400m i Lia. Den gamle løsningen med drikkevann- og kloakkledninger i samme kum blir nå også delt med separate kummer.

Klikk for stort bildeArbeidet utføres ved at det gamle vannrøret sprenges ut og ny vannledning av plastmateriale med tilsvarende dimensjon trekkes inn. Denne metoden ble valgt hovedsakelig fordi ledningstraseen ligger veldig nær bebyggelse, som gjør det vanskelig å grave hele veien.

Siden jobben krever opplegg med provisorisk vannforsyning oppå bakken til abonnentene, er målet å få koblet tilbake på ny vannledning innen 15. oktober.

Resultatet vil bli større leveringssikkerhet og tryggere hygienisk kvalitet på vannforsyningen i Lia, da dette er en del av hovedledningen mellom vannverket og høydebassenget. 

Se link for videoillustrasjon på hvordan dette utføres:  Utblokking