Nyheter
Publisert 10.07.2020
Forside planprogram.JPG

Sør-Fron kommune melder oppstart av prosessen med revisjon av kommuneplan for perioden 2020-2035 og kommunedelplan for klima og energi.

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020, K-sak 36/20, å melde oppstart av planarbeidet jf. Plan- og bygningsloven § 11-12, samt å legge planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn jf. pbl §§ 4-1 og 11-13.

 

Se planprogram og les mer om planprosessen her

Publisert 09.07.2020
Informasjonsark.jpg

På Helsedirektoratet sine nettsider er det nå lagt ut informasjonsplakater som kan henge opp der det kommer turister på innreise, for eksempel hotellene og turistattraksjonene våre.  

Publisert 07.07.2020
vinter-mot-sikkilsdalen.JPG

Sør-Fron kommune skal i gang med å rullere leiekjøringsløyvene for snøskuter i perioden 2020-2024.

Søknadsfrist: 20.09.2020

Ønsker du å søke om leiekjøringsløyve finner du skjema her:

Skjema for søknad om leiekjøringsløyver i Sør-Fron kommune 2020-2024

 

Spørsmål og henvendelser angående leiekjøringsordningen og søknadsprosessen kan rettes til:

 

Konrad Skåravik Bryhn

Miljø- og utmarksrådgiver

Telefon: 61 29 92 65

E-post: konrad.skaravik.bryhn@sor-fron.kommune.no

Publisert 03.07.2020
kommunal planstrategi 2020-2023

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023.

Les mer om kommunal planstrategi her

Publisert 03.07.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Gavemidler som gis til tjenesteområdene innen helse og omsorg forvaltes av en gavenemnd etter et reglement som er vedtatt av kommunestyret.

Gavemidlene skal brukes til utstyr eller tiltak som kommer brukere og/eller personell til gode.

Publisert 01.07.2020
MGR-logo.png

 SE MGR sin hjemmeside for fullstendig utlysningstekst.

Link: http://www.mgr.no/ledige-stillinger

Publisert 30.06.2020
MGR-logo.png

Mange husholdninger er i ferd med å gå, eller har gått tomme for plastsekker til returplast. 

Det jobbes med å få plastposer for returplast, matavfall og ekstrasekk for restavfall ut i dagligvarebutikkene.

Publisert 29.06.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Kommunestyret har i møte 25.06.2020, sak 45/20, vedtatt detaljreguleringsplan for flomsikring av elva Frya, med mindre endringer. 

Se dokumentene her

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven, kap. VI.
Klagefrist: 20.07.2020

Klagen må være skriftlig og begrunnet, og skal sendes til: Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron eller postmottak@sor-fron.kommune.no

Publisert 24.06.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Rådmann Rune Fromreide Sommer har ferie uke 28, 31 og 32. Kommunalsjef Irene Hagen er fungerende rådmann i uke 28, og kommunalsjef Anne Holsbrekken i uke 31 og 32.

Kontaktinformasjon:
Rådmann Rune Fromreide Sommer, tlf. 61 29 90 02/926 91 632
Kommunalsjef Anne Holsbrekken, tlf. 61 29 90 32/900 96 247
Kommunalsjef Irene Hagen, 61 29 9122/900 10 913
 

Publisert 23.06.2020
synfaring_vest.jpg

I forbindelse med eiendomsskattetaksering vil det sommeren 2020 bli besiktigelse av nye godkjente tiltak.

Våre besiktigere starter nå i uke 26, og vil holde på utover sommeren og høsten.

Det vil bli utført besiktigelse av eiendommer rundt om i hele kommunen. Samtidig vil de se etter bygg, gjerder og andre tiltak, som det ikke er søkt eller meldt fra om etter plan og bygningsloven.

Besiktigerne har gule vester med tekst: Sør-Fron kommune SYNFARING og ID-kort.

 

GOD SOMMER! 
Hilsen Eiendomsskattekontoret.

Fant du det du lette etter?