Nyheter
Publisert 06.12.2019
bufdir.png

 I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av omlag 310 millioner kroner til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinnketsfamilier).

Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at
a) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
b) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
c) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer.

Publisert 06.12.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 Det var ingen nytilsettinger i faste stillinger i Sør-Fron kommune i november 2019

Publisert 06.12.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 I tjenesteområdet Familie og mestring er det ledig stilling som nattevakt i Bolig- og miljøtjenesten, 22 % fast stilling, arbeid hver 4 helg.

Publisert 06.12.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 I tjenesteområdet Familie og mestring er det ledig stilling som nattevakt i Basisteamet, 56,5 % fast stilling, arbeid hver 4 helg.

Publisert 05.12.2019
Oljekjel-777x437.jpeg

Den 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger. Det betyr at alle må ha tatt i bruk alternative oppvarmingsløsninger innen nyttår. Kommunene har ansvar for å håndheve forbudet.

Publisert 05.12.2019
Bokstabel.jpg

Har du ennå ikkje fylt opp nattbordet med julelektyre? Fortvil ikkje - biblioteket har opent til og med torsdag 19. desember. 

Publisert 29.11.2019
Rune Fromreide Sommer_Eventyrlige opplevelser 29.11.2019.jpg

Rådmannens gjøre seg kjent-turné har den siste uka rullet videre med besøk hos to av kommunens opplevelsesbedrifter. 

Publisert 26.11.2019
Bilde av kommunal traktor

Kommunen har ansvar for det kommunale vegnettet med tilhørende gang- og sykkelveger.

Publisert 21.11.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapets innstilling til driftsbudsjett 2020, økonomiplan drift 2020-2023, investeringsbudsjett 2020-2023 og kommunale avgifter, betalingssatser, gebyr og lignende er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 25. november til 09. desember 2019. Dokumentene ligger også på servicekontoret på kommunehuset.

Spørsmål kan rettes til økonomisjef Gunn Mona Dokken tlf. 61 29 90 42.

Uttalelser sendes til: Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no og må være mottatt innen 09. desember 2019 kl. 09:00.

Kommunestyret behandler alle budsjettsakene 17. desember 2019.

Rune Fromreide Sommer

Publisert 15.11.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Kommunestyret har i løpet av høsten vedtatt nytt arbeidsreglement, etisk reglement og IA handlingsplan. Planene ligger på intranett under «Informasjon fra personal»

 

Fant du det du lette etter?