Nyheter
Publisert 26.05.2017
E6

Invitasjon til lokalbefolkningen, næringsliv og yrkessjåfører

Møt opp og kjemp for E6 gjennom Gudbrandsdalen

Hvor: Shell Sjoa - Stasjonsvegen 14, 2670 Otta

Når: Tirsdag 30. mai kl 10.30

 

 

Publisert 24.05.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

For skuleåret 2017/18 har Sør-Fron kommune ledig:

  • 30% lærarstilling i tysk.

 

Publisert 24.05.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

For skuleåret 2017/18 har Sør-Fron kommune ledig:

  • 100% lærarstilling i musikk, 1. – 10. steg.

 

Publisert 24.05.2017

Sør-Fron kommune vedtok den 22.05.2017 i F-sak 067/17 en mindre endring av detaljereguleringsplan for tettstedsgaten Harpefoss jf. Plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 13.06.2017

Klager sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost postmottak@sor-fron.kommune.no

Se dokumentene her

Publisert 18.05.2017
Min Gudbrandsdal.PNG

Midt- Gudbrandsdal næringsforening har laget nettportalen www.mingudbrandsdal.no. Her kan du søke etter tjenester, lokalmatprodusenter, butikker og mer.

Et nettstedet er laget i samarbeid med Eidsiva Bredbånd. Sparebank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi

Publisert 16.05.2017
mgpp.PNG

 

Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk Rådgjevingsteneste er ei interkommunal teneste, med kommunane Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu som eigarar. Sør-Fron er administrasjonskommune, og vi har lokale i kommunehuset på Hundorp. Kommunane har til saman ca. 14 000 innbyggarar.

Vi har ledig 80 % stilling som PP-rådgjevar

 

 

 

Publisert 16.05.2017
Ballkast

I anledning Verdens aktivitetsdag for eldre var det fullt aktivitet på Sørheim omsorgssenter. Aktivitørene på omsorgssenteret, Sørheims venner og Pensjonistlaget gikk sammen om å lage et program med aktivitetsløp med poster som bowling og ballkast. I tillegg ble det servert sveler og kaffe til musikk av Hundorp musikklag.

En stor takk til de frivillige som gjør at vi kan gjennomføre denne dagen!

Publisert 16.05.2017
mgrslogo(2).png

Vil du lede en aktiv og utviklingsorientert regnskaps- og skatteoppkrevertjeneste? Vil du ha varierte og utfordrende arbeidsoppgaver?  

Stillingen som tjenesteleder ved Midt Gudbrandsdal Regnskaps- og Skatteoppkreverkontor (MGRS) er ledig fra 1.08.2017. MGRS er et samarbeid mellom Sør-Fron og Ringebu kommuner. Ringebu er vertskommune. Ringebu kommune har en administrativ organisering med to ansvarsnivå, og tjenesteleder inngår i rådmannens ledergruppe.   

Publisert 15.05.2017
Det norske flagg

17. mai  Sør-Fron

 

 

kl. 07.00 Musikk i bygda

kl. 08.00 Flaggheising på kommunen

kl. 09.15 Tog frå Liene oppvekstsenter til Sør-Fron kyrkje

kl. 09,45 Oppmøte Sørheim

kl. 10.15 Tog frå Sørheim til Sør-Fron kyrkje

kl. 11.00 Festgudsteneste i Sør-Fron kyrkje

                   Ved kyrkja, parkering berre for eldre og uføre

 

Hundorp

kl. 12.00  Tog frå kyrkja til Flatmoen idrettspark

                    Leik og underhaldning

                  Tale for dagen v/Kjersti Stenseng

               

Det er parkering for uføre på Flatmoen på eigne tilviste plassar.  Det er også mogleg å parkere ved butikkane

 

Harpefoss                

kl. 12.00  Feiring ved Sør-Fron kulturhus

                 Kiosksalg  

kl. 13.00 Tog for barn og vaksne frå Sør-Fron kulturhus

kl. 13.30 Underhaldning i Sør-Fron kulturhus

                 Leik for barna

                 Kiosksalg og loddsalg

 

17. maikomiteane i Sør-Fron

 

Publisert 11.05.2017
Den digitale kommune.jpg

Ansatte på servicekontoret og i helse- og omsorgstjenesten har vært på kurs i regi av Interkommunalt arkiv Opplandene (IKA). Temaet er "Den digitale kommunen" og setter søkerlyset på de utfordringene kommunesektoren står overfor i overgangen fra analoge til digitale arkiver. Blant annet hvordan skal de digitale arkivene bevares og hvordan skal den digitale informasjonen gjøres tilgjengelig for innbyggere?

Fant du det du lette etter?