Nyheter
Publisert 14.07.2020
leiarar oppvekst.jpg

Dette året har skulane og barnehagane i Sør-Fron starta opp prosjektet «Trivsel, læring og vekst i Sør-Fron kommune – satsing på barn og unge!». Prosjektet er initiert frå skule-og barnehageleiinga, blir organisert frå administrasjonen og er forankra i kommuneleiinga og kommunestyret.

Publisert 13.07.2020
Leon Romestrand.jpg

 Onsdag 12. august inviterer vi til MOT-foredrag på Sør-Fron ungdomsskule. 

Publisert 13.07.2020
Illustrasjonsbilde korona.png

Sør-Fron legesenter informerer om at koronapandemien ikke er over.

Publisert 10.07.2020
Forside planprogram.JPG

Sør-Fron kommune melder oppstart av prosessen med revisjon av kommuneplan for perioden 2020-2035 og kommunedelplan for klima og energi.

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020, K-sak 36/20, å melde oppstart av planarbeidet jf. Plan- og bygningsloven § 11-12, samt å legge planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn jf. pbl §§ 4-1 og 11-13.

 

Se planprogram og les mer om planprosessen her

Publisert 09.07.2020
Informasjonsark.jpg

På Helsedirektoratet sine nettsider er det nå lagt ut informasjonsplakater som kan henge opp der det kommer turister på innreise, for eksempel hotellene og turistattraksjonene våre.  

Publisert 07.07.2020
vinter-mot-sikkilsdalen.JPG

Sør-Fron kommune skal i gang med å rullere leiekjøringsløyvene for snøskuter i perioden 2020-2024.

Søknadsfrist: 20.09.2020

Ønsker du å søke om leiekjøringsløyve finner du skjema her:

Skjema for søknad om leiekjøringsløyver i Sør-Fron kommune 2020-2024

 

Spørsmål og henvendelser angående leiekjøringsordningen og søknadsprosessen kan rettes til:

 

Konrad Skåravik Bryhn

Miljø- og utmarksrådgiver

Telefon: 61 29 92 65

E-post: konrad.skaravik.bryhn@sor-fron.kommune.no

Publisert 03.07.2020
kommunal planstrategi 2020-2023

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023.

Les mer om kommunal planstrategi her

Publisert 03.07.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Gavemidler som gis til tjenesteområdene innen helse og omsorg forvaltes av en gavenemnd etter et reglement som er vedtatt av kommunestyret.

Gavemidlene skal brukes til utstyr eller tiltak som kommer brukere og/eller personell til gode.

Publisert 03.07.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron ungdomsskule har ledig ei 100% midlertidige undervisningsstilling frå og med
1. august 2020.

Vi har som mål å oppnå gode læringsresultat og eit godt miljø i skulen, både fagleg og sosialt. I dette arbeidet har lærarane eit viktig ansvar. Sør-Fron ungdomsskule har høg fokus på motivasjon og elevmedverknad, og har eit spanande prosjekt innan implementering av fagfornyinga.
 

Publisert 01.07.2020
MGR-logo.png

 SE MGR sin hjemmeside for fullstendig utlysningstekst.

Link: http://www.mgr.no/ledige-stillinger

Fant du det du lette etter?