Bredbåndsmøter er utsatt

De planlagte bredbåndsmøtene i regi av Eidsiva Bredbånd 9. og 10. mars er utsatt inntil videre. Dette er på grunn av rådene fra kommuneoverlege om å unngå sosiale sammenkomster som f.eks. møter som følge av koronaviruset.  

Les mer om de planlgate møtene her: https://www.sor-fron.kommune.no/nyheter/informasjonsmoter-om-bredbandutbygging.17087.aspx