Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

bufdir.png - Klikk for stort bilde

 I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av omlag 310 millioner kroner til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinnketsfamilier).

Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at
a) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
b) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
c) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer.

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Private aktører og frivillige organisasjoner må søke gjennom kommunen, og bes om å ta kontakt med Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder.

Søknadsfristen er fredag 13. desember.

Se lenke for mer informasjon:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

 (bufdir.no)

Kontaktinformasjon

 

Publisert av Eli Oda Segelstad. Sist endret 06.12.2019 15.10
Fant du det du lette etter?