Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Bufdir_logo.jpg - Klikk for stort bilde

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 er det satt av 224,441 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom".

Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.
Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi "Barn som lever i fattigdom" (2015-2017).

 

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Private aktører og frivillige organisasjoner må søke gjennom kommunen, og bes om å ta kontakt med Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder eller Svanhild Nerli, fagkoordinator for fysio- og ergoterapitjenesten.

Søknadsfristen er fredag 8. desember.

Se lenke for mer informasjon:

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Utlysning for 2018 (bufdir.no)

Kontaktinformasjon

Publisert av Helene Amblie Solerød. Sist endret 06.12.2017 08:48
Fant du det du lette etter?