Kommunereform

Kommunevåpenet til Sør-Fron kommune - Klikk for stort bilde Regjeringen presenterte kommunereformen 14. mai 2014 i kommuneproposisjonen for 2015. Der ble viktige utviklingstrekk, mål for reformen, en plan for gjennomføringen av reformprosessen og virkemidler i reformen beskrevet.

 

Felles reformarbeid

www.gudbrandsdal.kommune.no vil dokumenter knyttet til det felles kommunereformarbeidet i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu legges ut fortløpende

 

Ytterligere informasjon

På denne siden vil viktige dokumenter knyttet til Sør-Fron kommunes eget utredningsarbeid legges ut. Ønsker du ytterligere informasjon om reformarbeidet kan du søke på "kommunereform"  i kommunens innsynsportal

 

Møteplan

Her ser du oversikten over møter knyttet til kommunereformarbeidet (oppdatert 18.03.16) (PDF, 147 kB)

 

Kommunereform i Sør-Fron kommune
 Hendelse 
April 2016Endelig versjon av intensjonsplan, med vedlegg
Mars 2016Referat fra sjette møte i Sør-Fron kommunes egen styringsgruppe (PDF, 729 kB)
Resultater fra innbyggerundersøkelsen
Referat fra fellesmøte med ungdomsrådene mandag 7. mars (PDF, 79 kB)
Sammenstilling av tilbakemeldinger fra ansatte fra møtene i uke 8 (PDF, 363 kB)
De tre kommune utarbeider rapporten Konsekvenser for ansatte
Februar 2016Intensjonsplan, versjon 9, per 24.02.16 (PDF, 685 kB)
Møter med ansatte i Sør-Fron kommune
Intensjonsplan, versjon 7, per 09.02.16 (PDF, 625 kB)
Besøk av statsråd Jan Tore Sanner på Dale-Gudbrand 9. februar
Innbyggerundersøkelse 15. februar - 29. februar
Folkemøte i Sør-Fron kommune
De tre kommunenes styringsgrupper inviterer til folkemøter (PDF, 811 kB)
Januar 2016Innkalling til fjerde møte i Sør-Fron kommune sin egen styringsgruppe, med vedlegg: (PDF, 197 kB)
Vedlegg 1: Nye prinsipper og forslag til stedfesting etter kommunevise møter (PPTX, 75 kB)
Vedlegg 2: Intensjonsplan per 25.01.2016 (PDF, 604 kB)
Referat fra tredje møte i Sør-Fron kommune sin egen styringsgruppe (PDF, 98 kB)
Referat fra andre møte i Sør-Fron kommune sin egen styringsgruppe (PDF, 235 kB)
Desember 2015Ordfører Muriteigen oppsummerer møtet 8.12.2015 i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF, 640 kB)
Sør-Fron kommunes egen styringsgruppe avholder sitt første møte (PDF, 182 kB)
Oktober 2015Kommunestyret vedtar at Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu går sammen i prosess for å se på mulighetene for å danne ny kommune (PDF, 190 kB)
Februar 2015Sør-Fron kommune inviterer innbyggerne til åpent møte om kommunereformen
Desember 2014Sør-Fron kommune gir tilbakemelding på Fylkesmannen sitt brev angående kommunereformen (PDF, 245 kB)
Oktober 2014Sør-Fron kommunestyre vedtar prioriteringer for det videre arbeidet (PDF, 188 kB)
September 2014Fylkesmannen ber kommunene utarbeide plan for kommunereformarbeidet (PDF, 2 MB)
August 2014Invitasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å delta i reformprosessen (PDF, 2 MB)
Sist endret 18.03.2016 13.02
Fant du det du lette etter?