Godkjente valglister for kommunestyrevalget 2023

Valgstyret i Sør-Fron kommune har godkjent følgende valglister for Kommunestyrevalget 2023.

Valgstyret godkjente i sitt møte 22.05.2023 følgende listeforslag:

  • Arbeiderpartiet
  • Høyre
  • Senterpartiet
  • Sør-Fron Bygdaliste

Valglistene er også lagt ut i papirversjon på servicekontoret, jf. valgloven § 6-7.

Godkjente valglister Sør-Fron (PDF, 2 MB)

Eventuell klage, jf. valgloven § 6-8, med krav om endring av valgstyrets vedtak må framsettes innen 7 dager. Eventuell klage sendes Valgstyret i Sør-Fron, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost til postmottak@sor-fron.kommune.no.