Stemmerett og manntall

For å stemme må du ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune.

Hvem har stemmerett?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30.juni 2023.
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosatt i Norge blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt den 30.juni 2023. 

Skjæringsdatoen er 30. juni i valgåret og velgeren blir manntallsført i den kommunen han eller hun er folkeregistrert som bosatt denne datoen. Det er med andre ord denne datoen og din folkeregistrerte adresse på datoen som avgjør hvor (i hvilke kommune) du har stemmerett.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn omkring 10.juli. 

Mer informasjon om stemmerett og manntall finner du her: Valg.no