Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal er et samarbeidsorgan for Oppland fylkeskommune og kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

Rådet er sammensatt av ordfører og opposisjonsleder fra hver kommune og to fylkespolitikere. I tillegg har administrasjonen i kommunene og fylkeskommunen møte- og talerett. Det samme gjelder Fylkesmannen i Oppland.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal – sammensetning kommunestyreperioden 2015-2019.

Regionrådet har fått egen hjemmeside, hvor innkalling og protokoll legges ut:Møteplan – innkallinger og protokoller.