Politisk reglement

Reglement for kommunestyre, formannskap og de ulike utvalgene ble vedtatt gjennom egne saker.

Forretningsorden for folkevalgte organer (PDF, 773 kB)

Reglement for kommunestyret (PDF, 791 kB)

Reglement for partssammensatt utvalg (PDF, 955 kB)

Reglement for arbeidsgiverutvalget (PDF, 586 kB)

Reglement for boligutviklingsutvalget

Reglement for funksjonsevnerådet: KST-vedtak 02.04.2020 i sak 019/20: «Gjeldende retningslinjer oppheves. Funksjonsevnerådet forholder seg seg til den nye forskrifta Forskrift om medvirkningsordninger

Vedtekter for ungdomsrådet

Reglement for arealplanutvalget (PDF, 526 kB)