Informasjon om Stortingsvalget 2021

   

Forhåndsstemmegivning

Du kan forhåndsstemme i perioden fra 10.august til og med fredag 10.september.
Mer informasjon om hvor og når du kan forhåndsstemme finner du her. 

Valgdagen

Valgdagen for Stortingsvalget 2021 er mandag 13.september.

Kommunestyret i Sør-Fron kommune har vedtatt at stemmelokalene på Harpefoss, Midtbygda og Liene holder åpent søndag 12.september. Stemmelokalet i Espedalen er åpent valgdagen.

Mer informasjon om stemmelokalene og åpningstider finner du her.

Manntallet

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. 
Mer informasjon om dette finner du her.

Utfyllende informasjon om valget

Mer informasjon om valget finner du på Valgdirektoratets nettsider