Forhåndsstemmegivning Stortings- og sametingsvalget 2021

Du kan forhåndsstemme i perioden tirsdag 10.august til fredag 10.september 2021.

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Tid og sted for forhåndsstemmegivning i Sør-Fron kommune:

Sør-Fron kommunehus, Kommunevegen 1, mandag - fredag fra kl. 09.00 - 14.00.

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner 

Sørheim omsorgssenter onsdag 08.09.2021 fra kl. 09.00 til kl. 15.00.

Forhåndsstemmegivning hjemme

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid-19  ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte. Fristen for å søke om dette er fredag 10.september, kl. 10.00.