Smittevern og valg

FHI Valget i Sør-Fron vil foregå etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Regjeringen har laget en smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet. Sør-Fron kommune følger regjeringens koronaråd og anbefalinger, også når det gjelder smitteverntiltak ved gjennomføring av stortings- og sametingsvalget. 

Oppsummering av innholdet i veilederen

  • Valget kan gjennomføres
  • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
  • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
  • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

Smittevernveilederen for valggjennomføringen kan du lese her.

Mer informasjon om valget? 
Les mer om stortings- og sametingsvalget i 2021 på nettsidene til valgdirektoratet