Stemmegivning på valgdagene 12. og 13. september

Urne og stemmesedler Valgdirektoratet Valgdagen er 13.september, men i Sør-Fron kommune vil det være åpne valglokaler både 12. og 13.september.
På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført som bosatt den 30. juni i valgåret. 

På valgkortet vil du finne informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen. Her vil det også stå hva som er ditt valglokale, men du står fritt til å benytte et annet valglokale i kommunen.

Valglokaler og åpningstider
Valglokale Dag og dato Åpningstid Stemmekrets
Indre salong, Dalseter Høyfjellshotell Mandag 13.09.2021 12.00 - 16.00 Espedalen
Salen, Harpefoss Grendahus Søndag 12.09.2021 15.00 - 19.00 Harpefoss
Mandag 13.09.2021 12.00 - 20.00
Kafeen, Flatmoen idrettspark Søndag 12.09 2021 15.00 - 19.00 Midtbygda
Mandag 13.09.2021 12.00 - 20.00
Kafeen, Lidarende bygdahus Søndag 12.09.2021 15.00 - 19.00 Liene
Mandag 13.09.2021 12.00 - 20.00

I Sør-Fron kommune er det fire valglokaler. Her finner du informasjon om valglokalene og deres åpningstider.
Du kan også finne oversikt over alle valglokalene i landet på valglokaler.no.

Husk legitimasjon!

For å få avgitt stemme er det svært viktig at du har med deg legitimasjon med bilde. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærens arbeid. Det vil derfor gå raskere for deg å stemme om du tar med valgkort.


Slik stemmer du på valgdagen

Hvert valg i Norge har sin egen stemmeseddel. Du kan finne informasjon om og veiledning til utfylling av stemmesedler her.


Trenger du veiledning eller hjelp?

Ta kontakt med en valgfunksjonær dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgfunksjonær eller en annen person som du selv peker ut.

Informasjon på andre språk/Information in other languages.

Smittevernhensyn

Hvis du er syk, i karantene eller er satt i isolasjon, slik at du ikke kan møte i valglokalet for å avgi din stemme, kan du sende sms til Trond Mølmen Tollefsrud på mobil nr. 907 75 157, eller til Brit Synnøve Berge på mobil nr. 959 94 654 innen mandag 13.september kl.10.00. Du vil så bli kontaktet av kommunen for nærmere avtale.