Stemmekretser og valglokaler

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført. På valgkortet vil du finne informasjon om hvilke kommune du skal stemme i. 

Det avholdes valg ved følgende fire stemmekretser: Harpefoss, Midtbygda, Liene og Espedalen. 

På valgdagen må du stemme i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2021. Du kan selv velge hvilken krets du ønsker å stemme i. Husk legitimasjon med bilde.

Valglokaler og åpningstider
Stemmekrets Valglokale Dag og dato Åpningstid
Espedalen Indre salong, Dalseter Høyfjellshotell Mandag 13.09.2021 12.00 - 16.00
Harpefoss Salen, Harpefoss Grendahus Søndag 12.09.2021 15.00 - 19.00
Mandag 13.09.2021 12.00 - 20.00
Midtbygda Kafeen, Flatmoen idrettspark Søndag 12.09 2021 15.00 - 19.00
Mandag 13.09.2021 12.00 - 20.00
Liene Kafeen, Lidarende bygdahus Søndag 12.09.2021 15.00 - 19.00
Mandag 13.09.2021 12.00 - 20.00