Stemmekretser og valglokaler

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført. På valgkortet vil du finne informasjon om hvilke kommune du skal stemme i. 

Det avholdes valg ved følgende fire stemmekretser: Harpefoss, Midtbygda, Liene og Espedalen. 

På valgdagen må du stemme i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2021. Du kan selv velge hvilken krets du ønsker å stemme i. Husk legitimasjon med bilde.

Valglokaler og åpningstider
Valglokale Dag og dato Åpningstid Stemmekrets
Indre salong, Dalseter Høyfjellshotell Mandag 13.09.2021 12.00 - 16.00 Espedalen
Salen, Harpefoss Grendahus Søndag 12.09.2021 15.00 - 19.00 Harpefoss
Mandag 13.09.2021 12.00 - 20.00
Kafeen, Flatmoen idrettspark Søndag 12.09 2021 15.00 - 19.00 Midtbygda
Mandag 13.09.2021 12.00 - 20.00
Kafeen, Lidarende bygdahus Søndag 12.09.2021 15.00 - 19.00 Liene
Mandag 13.09.2021 12.00 - 20.00