Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Publisert 02.08.2019
valglogo_gull_bokmaal.jpg

Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med mandag 12. august til og med fredag 6. september på kommunehuset. Det foregår på vanlige ukedager i servicekontorets åpningstider fra kl. 09.00 til 14.00.

Husk å ta med valgkortet og gyldig identifikasjon

 

Publisert 26.07.2019
valglogo_gull_bokmaal.jpg

Ambulerende forhåndsstemming i hjemmet kan gjøres av velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme eller stemme på valgdagene. Søknad om slik stemmegiving må være mottatt av servicekontoret senest tirsdag 3. september kl. 14.00. De som får innvilget slik søknad blir oppsøkt hjemme senest i løpet av fredag 6. september

 Søknaden sendes til Sør-Fron kommune v/valgstyret i Sør-Fron, Kommuneveien 1, 2647 Sør-Fron, eller postmottak@sor-fron.kommune.no.

Publisert 26.07.2019
valglogo_gull_bokmaal.jpg

Torsdag 5. september fra kl. 10.00 til 13.00 er det mulig å forhåndsstemme på Sørheim omsorgssenter

 Les hele saken med vedtak her

Publisert 26.07.2019
valglogo_gull_bokmaal.jpg

I statsråd 16. mars 2018 ble det bestemt at valgdagen i Norge er mandag 9. september.

Den enkelte kommune kan i tilllegg bestemme at det også skal være søndagsvalg. Sør-Fron kommunestyre vedtok 26. juni 2018, i K-sak 58/18 at det skal være valgdag i Sør-Fron kommune også søndag 8. september 2019. Dette gjelder ikke for valglokalet i Espedalen.

 

Publisert 10.07.2019
valglogo_gull_bokmaal.jpg

Nå kan du sjekke om navnet ditt står i manntallet. Gjør det ikke det, må du melde fra til valgstyret. 

Publisert 26.06.2019
valglogo_gull_bokmaal.jpg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Fra 1. juli til 9. august vil det være mulig å avgi tidligstemme på kommunehuset. Tidligstemming er for de som av ulike grunner ikke kan forhåndsstemme eller stemme ved selve valget.

Hvis du ønsker å stemme i denne perioden må du ringe servicekontoret for å avtale tid, tlf. 61 29 90 00

Publisert 29.05.2019
valglogo_gull_bokmaal.jpg

Sør-Fron valgstyre har med hjemmel i valglovens § 6-6 (2) i møte 24. mai 2019 godkjent følgende 5 valglister til kommunestyrevalget i Sør-Fron 2019:

De offisielle valglistene er lagt ut til ettersyn på Sør-Fron kommunes hjemmesider og på servicekontoret på kommunehuset, jf. valglovens § 6-7.

Eventuell klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om godkjenning må i følge valglovens § 6-8 framsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i valglovens kapittel 13. Eventuell klage sendes Sør-Fron kommune, valgstyret, kommunevegen 1. 2647 Sør-Fron.

 

Publisert 29.03.2019
valglogo_gull_bokmaal.jpg

Frist for innlevering av listeforslag er mandag 1. april kl. 12:00. Listeforslagene legges ut til  ettersyn her etter hvert som de kommer inn, jf. §6-6 i valgloven

Valgstyret i Sør-Fron kommune behandler listeforslagene innen 1. juni 2019. 

Publisert 22.02.2019
valglogo_gull_bokmaal.jpg

Alle partier og grupper som ønsker å stille liste til valg i Sør-Fron kommune, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen.

Innleveringsfrist er mandag 1. april 2019 kl. 12.00. Listeforslaget må ha ankommet kommunen før fristen, det er ikke nok at det er postlagt. 

Fant du det du lette etter?