Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Publisert 29.05.2019
valglogo_gull_bokmaal.jpg

Sør-Fron valgstyre har med hjemmel i valglovens § 6-6 (2) i møte 24. mai 2019 godkjent følgende 5 valglister til kommunestyrevalget i Sør-Fron 2019:

De offisielle valglistene er lagt ut til ettersyn på Sør-Fron kommunes hjemmesider og på servicekontoret på kommunehuset, jf. valglovens § 6-7.

Eventuell klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om godkjenning må i følge valglovens § 6-8 framsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i valglovens kapittel 13. Eventuell klage sendes Sør-Fron kommune, valgstyret, kommunevegen 1. 2647 Sør-Fron.

 

Publisert 29.03.2019
valglogo_gull_bokmaal.jpg

Frist for innlevering av listeforslag er mandag 1. april kl. 12:00. Listeforslagene legges ut til  ettersyn her etter hvert som de kommer inn, jf. §6-6 i valgloven

Valgstyret i Sør-Fron kommune behandler listeforslagene innen 1. juni 2019. 

Publisert 22.02.2019
valglogo_gull_bokmaal.jpg

Alle partier og grupper som ønsker å stille liste til valg i Sør-Fron kommune, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen.

Innleveringsfrist er mandag 1. april 2019 kl. 12.00. Listeforslaget må ha ankommet kommunen før fristen, det er ikke nok at det er postlagt. 

Fant du det du lette etter?