Stortings- og sametingsvalget 2017

Klikk for stort bilde

I år er valgdagene i Sør-Fron både søndag 10. og mandag 11. september.

Stemmerett ved stortingsvalget

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge. Hvis du ikke står innført i manntallet i en kommune, kan du ikke stemme.

For informasjon om sametingsvalget se: https://www.sametinget.no/Valg

 

Manntallet

Du kan undersøke om du står i manntallet i Sør-Fron kommune når manntallslistene ligger ute på servicekontoret på kommunehuset på Hundorp i tidsrommet 11. juli til 11. september 2017.

Har du flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Mener du at du selv, eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet sendes Valgstyret i Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron eller postmottak@sor-fron.kommune.no. Kravet må være skriftlig og begrunnet.

 

Generelt om tidlig- og forhåndsstemming

Velgere har mulighet til å avgi forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Forhåndsstemmegivningen innenriks (inkl. Svalbard og Jan Mayen) foregår i tiden fra 1. juli i valgåret og frem til siste fredag før valgdagen. Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen kl. 17.00 tirsdag etter valgdagen.
 

Tidligstemming

Tidligstemming kan skje i perioden 3. juli til 9. august 2017 på kommunehuset på Hundorp, Bygg 1, 2. etasje. Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å forhåndsstemme innenfor ordinær periode eller på valgdagen.

Ta kontakt med administrasjonskonsulent Unn Sissel Stavnhaugen tlf. 61 29 90 10 eller rådmann Jan Reinert Rasmussen tlf. 61 29 90 02 eller mobil 905 09 533 for å avtale tidspunkt for å avgi stemme


Ordinær forhåndsstemming

Dette er mulig fra 10. august til 8. september 2017. Du kan forhåndsstemme på servicekontoret på kommunehuset på Hundorp mandag – fredag fra kl. 09.00 til kl. 14.00. Dersom du vet at du ikke kan avgi din stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagene, kan du tidligstemme.
 

Institusjonsstemmegivning

Dette skjer på Sørheim omsorgssenter torsdag 7. september 2017. Beboerne på omsorgssenteret og i omsorgsboligene kan forhåndsstemme fra kl. 11.00 til kl. 14.00. Etter kl. 14.00 blir de som har gitt beskjed om at de ønsker å forhåndsstemme på rommet eller i omsorgsboligene oppsøkt av to stemmemottakere som tilrettelegger for at de skal få forhåndsstemme.

 

Ambulerende stemmegivning

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegiving.

Ved henvendelse (skriftlig eller muntlig) må du oppgi fullt navn, fødselsdag og telefonnummer som vi kan nå deg på. Søknad om slik stemmegivning må være mottatt av servicekontoret innen onsdag 6. september kl. 14.00. Skriftlig søknad sendes til: Valgstyret i Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron eller postmottak@sor-fron.kommune.no.

Ved muntlig henvendelse ring servicekontoret, tlf. 61 29 90 00. Den som får godkjent sin søknad blir kontaktet, og tidspunkt for når du blir oppsøkt blir avtalt. Aktuelle datoer er 7. september etter kl. 14.30 eller 8. september 2017.

 

Stemmesteder på valgdagene

 

Sted

Åpningstid 10.9.17

Åpningstid 11.9.17

Kaféen på Flatmoen

16.00 – 19.00

12.00 – 20.00

Harpefoss Grendahus

16.00 – 19.00

12.00 – 20.00

Lidarende bygdahus

16.00 – 19.00

12.00 – 20.00

Dalseter Høyfjellshotell

Stengt

12.00 – 16.00Valgkort

Valgkortene blir sendt ut i begynnelsen av august. Opplysningene på valgkortet hentes fra manntallet. Valgkortet inneholder bl.a. valgstyrets adresse, valglokalenes navn og åpningstider for valglokalene søndag 10. og mandag 11. september.
Valgkortet er ikke nødvendig for å stemme, men vi oppfordrer til at det blir medbrakt.
 

Husk legitimasjon!

Hvis stemmemottaker ikke kjenner deg MÅ du ha legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde. Eksempel eksempel pass, bankkort og førerkort.


Ytterligere informasjon se: https://valg.no/