• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Samtykke

Skjemautfylling

Søknad om løyve til bruk av snøskuter for leiekjøring i Sør-Fron kommune

Det er knyttet en rekke bestemmelser til løyvet som du er forpliktet til å sette deg inn i:


Leiekjøringsløyve

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 5a:

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøskuter for fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg

 • transport mellom bilveg og hytte
 • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
 • transport for massemedia på reportasjeoppdrag
 • transport av funksjonshemmede
 • transport av ved
 • transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 6.


 • Opplysninger om leiekjøring etter nasjonal forskrift om motorferdsel


 • Leiekjøring er kjøring som blir utført av fastboende på oppdrag fra andre. En
  leiekjører kan også foreta egne tillatte transportoppdrag

 • Løyvet til leiekjøring i Sør-Fron kommune gjelder for en 4-årsperiode, fra
  vinteren 2020/2021 til og med vinteren 2024

 • Løyvet til leiekjøring er personlig og gjelder personen og snøskuteren løyvet er
  skrevet ut på. Samarbeid med andre må gå fram av søknaden. Navn på evt
  andre førere skal stå i søknaden

 • En leiekjører har både rett og plikt til å påta seg oppdrag, og bør være
  serviceinnstilt

 • Det skal føres kjørebok som viser hva slags transportoppdrag som har vært
  utført. Fristen for å levere denne er 1. juni hvert år

 • Selv om kommunen har gitt dispensasjon til bruk av motorkjøretøy i utmark,
  skal tillatelse fra den enkelte grunneier være innhentet før kjøring kan finne
  sted. Grunneier har rett til å forby eller begrense motorferdsel på sin
  eiendom, jfr. § 10 i motorferdselslova.

 • Brudd på vilkår, forskrift eller lov vil medføre straffeansvar, jf. § 12 i
  motorferdselslova. Videre kan brudd på de kommunalt gitte vilkårene føre til at dispensasjonen blir opphevet omgående og overtreder kan bli nektet
  dispensasjon for en gitt periode. I Sør-Fron kommune er det formannskapet
  som behandler slike saker

 • I verneområder må en ha egen dispensasjon for å kjøre. Ta kontakt med
  kommunen eller forvaltningsmyndigheten for mer informasjon.


  Samtykke
  Hjelp
  Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

  Bruk og utfylling

  Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

  * Betyr obligatorisk for utfylling

  Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

  Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

  Vennligst vent...

  Loader