• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknadsskjema motorferdsel i utmark i Ringebu og Sør-Fron kommuner

Motorferdselloven har som formål å begrense kjøring i utmark til kun å omfatte strengt nødvendig kjøring. Både Ringebu og Sør-Fron har etablert en streng praksis for dispensasjoner.


Saksbehandling:

De fleste søknader om motorferdsel i utmark skal opp til politisk behandling og det kan av den grunn ta noe tid før søknaden er ferdigbehandlet. En må derfor søke i god tid før kjøringen skal foregå. Det er innført leiekjøring med snøskuter og de fleste blir henvist til å benytte seg av disse selv om søker har egen snøskuter.


Forutsetninger:

Når en dispensasjon til nyttekjøring gis, er det allikevel en del aktsomhetsregler som må overholdes. De viktigste er opplistet her:

 • Bruken av motorkjøretøyer må foregå på en måte som i størst mulig grad begrenser støy og annen forurensning
 • Trasé må velges ut fra hensynet til at terreng- og vegetasjonsskader skal unngås. Eksisterende kjørespor skal alltid følges dersom det er etablet et slikt spor
 • Kjøringen må ikke finne sted i umiddelbar nærhet av sårbare viltbiotoper (spillplasser, hekkeplasser m.m). All motorisert forfølging av vilt er strengt forbudt
 • Kjøringen skal foregå aktsomt, slik at det allmenne friluftslivet ikke blir unødig forstyrret. I mye brukte friluftsområder må kjøring begrenses til kun å foregå på dagtid. Kjøring i helger, og andre utfartsdager, skal i størst mulig grad begrenses i slike områder
 • Søker har selv ansvaret for å innhente samtykke fra de grunneierne som berøres av kjøringen. All motorferdsel av større omfang på statsgrunn blir sendt berørt fjellstyre til uttalelse
 • Dersom det skal kjøres innenfor verneområder vernet etter naturmangfoldloven må det i tillegg søkes forvaltningsmyndigheten i verneområdet


Inndragelse av dispensasjon og kontroll:

Kommunen kan med øyeblikkelig virkning inndra enhver dispensasjon dersom det viser seg at kjøringen ikke foregår i samsvar med det omsøkte formålet for kjøringen eller disse generelle aktsomhetsreglene.

Lensmannen i kommunen får samtidig kopi av alle innvilgede kjøretillatelser. Kopien av kjøretillatelsen skal medbringes på kjøretøyet og vises til politiet/oppsynet ved kontroll.

Samtykke
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader

Skjemaeier: Sør-Fron kommune | Telefon 61 29 90 00
E-post: postmottak@sor-fron.kommune.no

Denne siden bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler lagrer opplysninger i din nettleser til statistikkformål og for å forbedre funksjonaliteten til nettsiden. For detaljerte opplysninger om vår bruk av informasjonskapsler, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finner du en oversikt over informasjonskapslene som benyttes på siden. Ved å benytte denne nettsiden samtykker du til at informasjonskapslene lagres i din nettleser. Om du ikke samtykker må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere lagring av informasjonskapsler. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsiden.
Bruk av informasjonskapsler reguleres av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.